Self Storage for Everyone

Comparethestorage.com is the UK's leading and only true #1 Independent self-storage comparison  & directory site with self storage prices for thousands storage of  facilities nationwide.

We compare self storage prices from all the best Self Storage brands and also independent stores plus Household and Business storage or commercial storage units with  storage facilities also offering Caravan and Motorhome storage and removal quotations in your local area.

So if your moving home or simply looking to store business or commercial excess stock, you’ve found the best place to find self storage and removal quotations.

We Compare Self Storage  across UK daily ensuring you always have the best selection in the market.

Our site is constantly updated each day from the self-storage facilities with current special offers and price checks to ensure that you receive the best possible deals.

Changing the way you store for the last two decades....

Using self storage is easy, you've started at the right place CompareTheStorage.com.

Find the right storage at the right price

PostcodeTownAreas covered
LL11 WREXHAM Wrexham Coedpoeth Llandegla Minera Bradley Gwersyllt Rhosrobin Stansty Brymbo Bwlchgwyn Cymau Ffrith Gwynfryn Tanyfron Brynteg
LL12 WREXHAM Wrexham Caergwrle Cefn-y-Bedd Cymau Gresford Hope Llay Marford Rossett
LL13 WREXHAM Wrexham Abenbury Bowling Bank Holt Llan-y-Pwll Pentre Maelor Ridley Wood Bangor-on-Dee Gyfelia Marchwiel Overton Penley Worthenbury
LL14 WREXHAM Wrexham Rhosllanerchrugog Cefn Mawr Rhostyllen Chirk Ruabon
LL15 RUTHIN Ruthin Bontuchel Clawddnewydd Clocaenog Cyffylliog Gellifor Graigfechan Llanbedr Dyffryn Clwyd Llanelidan Llanfair Dyffryn Clwyd Pwllglas Rhewl
LL16 DENBIGH Denbigh Bodfari Llandyrnog Llanrhaeadr Bylchau Groes Henllan Llannefydd Llansannan Nantglyn The Green Trefnant
LL17 ST. ASAPH St. Asaph Allt Goch Rhuallt Tremeirchion Waen
LL18 RHYL Rhyl Bodelwyddan Cwm Dyserth Kinmel Bay Dyserth Gwaenysgor Rhuddlan Trelawnyd
LL19 PRESTATYN Prestatyn Gronant
LL20 LLANGOLLEN Froncysyllte Garth Glyn Ceiriog Llanarmon Dyffryn Ceiriog Llwynmawr Pandy Pontcysyllte Pontfadog Rhewl Tregeiriog Trevor Llangollen Eglwyseg Llantysilio
LL21 CORWEN Corwen Cynwyd Glanrafon Glasfryn Llandrillo Llangwm Maerdy Ty Nant Betws Gwerfil Goch Bryneglwys Carrog Cerrigydrudion Clawdd Poncen Derwen Glyndyfrdwy Gwyddelwern Llanfihangel Glyn Myfyr Llidiart-y-Parc Melin-y-Wig
LL22 ABERGELE Abergele Betws Yn Rhos Gwytherin Llanddulas Llanfairtalhaiarn Llangernyw Moelfre Pandy Tudur Rhyd-y-Foel Glascoed St. George
LL23 BALA Bala Llandderfel Llanfor Llanuwchllyn Sarnau
LL24 BETWS-Y-COED Betws-y-Coed Capel Curig Cwm Penmachno Penmachno Pentre Du Pentrefoelas Ysbyty Ifan
LL25 DOLWYDDELAN Dolwyddelan
LL26 LLANRWST Llanrwst Capel Garmon Llanddoged Melin-y-Coed
LL27 TREFRIW Trefriw
LL28 COLWYN BAY Colwyn Bay Rhos on Sea Eglwysbach Glan Conwy Mochdre Tal-y-Cafn
LL29 COLWYN BAY Colwyn Bay Llanelian Llysfaen Old Colwyn
LL30 LLANDUDNO Llanrhos Llandudno Penrhyn Bay
LL31 CONWY20 LLANDUDNO JUNCTION Deganwy Glanwydden Llangwstenin Llandudno Junction
LL32 CONWY Conwy Dolgarrog Groesffordd Henryd Rowen Tal-y-Bont Tyn-y-Groes
LL33 LLANFAIRFECHAN Abergwyngregyn Llanfairfechan
LL34 PENMAENMAWR Penmaenmawr Dwygyfylchi
LL35 ABERDOVEY Aberdovey
LL36 TYWYN Tywyn Abergynolwyn Bryncrug Llanegryn Rhoslefain
LL37 LLWYNGWRIL Llwyngwril
LL38 FAIRBOURNE Fairbourne Friog
LL39 ARTHOG Arthog
LL40 DOLGELLAU Dolgellau Brithdir Drws Y Nant Ganllwyd Llanelltyd Llanfachreth Rhydymain Tabor
LL41 BLAENAU FFESTINIOG Blaenau Ffestiniog Talwaenydd Ffestiniog Gellilydan Maentwrog Manod Trawsfynydd
LL42 BARMOUTH Barmouth Llanaber
LL43 TALYBONT Talybont
LL44 DYFFRYN ARDUDWY Dyffryn Ardudwy
LL45 LLANBEDR Llanbedr
LL46 HARLECH Harlech Llanfair
LL47 TALSARNAU Talsarnau Soar Ynys
LL48 PENRHYNDEUDRAETH Penrhyndeudraeth Llanfrothen Minffordd
LL49 PORTHMADOG Porthmadog Borth-y-Gest Morfa Bychan Penmorfa Prenteg Tremadog
LL51 GARNDOLBENMAEN Garndolbenmaen
LL52 CRICCIETH Criccieth Llanystumdwy Pentrefelin Rhoslan
LL53 PWLLHELI Pwllheli Efailnewydd Llannor Abererch Chwilog Llithfaen Nefyn Pistyll Plas Gwyn Y Ffor Abersoch Bwlchtocyn Llanbedrog Mynytho Penrhos Rhydyclafdy Aberdaron Boduan Botwnnog Edern Morfa Nefyn Sarn Tudweiliog
LL54 CAERNARFON Caernarfon Clynnogfawr Llanaelhaearn Llandwrog Pontllyfni Saron Trefor Llanllyfni Nantlle Penygroes Rhyd Ddu Talysarn Bontnewydd Carmel Dinas Groeslon Rhosgadfan Rhostryfan
LL55 CAERNARFON Caernarfon Bethel Bontnewydd Caeathro Brynrefail Clwt-y-Bont Deiniolen Penisarwaun Beddgelert Ceunant Cwm-y-Glo Llanberis Llanrug Nant Gwynant Nant Peris Waunfawr
LL56 Y FELINHELI Y Felinheli
LL57 BANGOR Bangor Llanllechid Rachub Talybont Bethesda Glasinfryn Llandygai Mynydd Llandygai Rhiwlas Tregarth
LL58 BEAUMARIS Beaumaris Llanddona Llanfaes Llangoed Penmon
LL59 MENAI BRIDGE Menai Bridge Llandegfan Llansadwrn
LL60 GAERWEN Gaerwen Llanddaniel LlangaffoStar
LL61 LLANFAIRPWLLGWYNGYLL Llanfairpwllgwyngyll Brynsiencyn Dwyran Newborough
LL62 BODORGAN Bodorgan Bethel Hermon Llangristiolus Malltraeth Trefdraeth
LL63 TY CROES Ty Croes Aberffraw Llanfaelog
LL64 RHOSNEIGR Rhosneigr
LL65 HOLYHEAD Holyhead Trearddur Bay Four Mile Bridge Rhoscolyn Bodedern Bryngwran Caergeiliog Llanynghenedl Trefor Valley Gwalchmai Llanddeusant Llanfachraeth Llanfaethlu Llanfairynghornwy Llanrhyddlad Rhydwyn
LL66 RHOSGOCH Rhosgoch
LL67 CEMAES BAY Cemaes Bay Tregele
LL68 AMLWCH Amlwch Bull Bay Carreglefn Llanfechell Rhosybol
LL69 PENYSARN Penysarn
LL70 DULAS Dulas
LL71 LLANERCHYMEDD Llanerchymedd
LL72 MOELFRE Moelfre
LL73 MARIANGLAS Marianglas
LL74 TYN-Y-GONGL Tyn-y-Gongl Benllech
LL75 PENTRAETH Pentraeth Red Wharf Bay Rhoscefnhir
LL76 LLANBEDRGOCH Llanbedrgoch
LL77 LLANGEFNI Bodffordd Rhostrehwfa Talwrn Llangefni
LL78 BRYNTEG Brynteg
frequently asked questions

Need to know how our website works? Try our FAQ's

join us

Join us and discover the benefits. Just fill out your company details now and reach 1000's of potential customers right across the UK.